Ashburn Homes for Sale

0 CHAMBOURCIN PL #3 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,679,990
4 bd   
5 ba  
1 half ba
   5,321 SQFT
0 CHAMBOURCIN PL #3
ASHBURN, VA 20148
22079 AUCTION BARN DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,649,000
6 bd   
5 ba  
1 half ba
   6,200 SQFT
22079 AUCTION BARN DR
ASHBURN, VA 20148
0 CHAMBOURCIN PL #2 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,574,990
4 bd   
5 ba  
1 half ba
   4,321 SQFT
0 CHAMBOURCIN PL #2
ASHBURN, VA 20148
19598 SARATOGA SPRINGS PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$1,530,000
5 bd   
4 ba  
1 half ba
   5,993 SQFT
19598 SARATOGA SPRINGS PL
ASHBURN, VA 20147
0 CHAMBOURCIN PL ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,499,990
4 bd   
5 ba  
1 half ba
   3,955 SQFT
0 CHAMBOURCIN PL
ASHBURN, VA 20148
20003 BELMONT STATION DR ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$1,405,000
8 bd   
6 ba  
1 half ba
   8,849 SQFT
20003 BELMONT STATION DR
ASHBURN, VA 20147
19663 SARATOGA SPRINGS PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$1,375,000
4 bd   
4 ba  
1 half ba
   6,024 SQFT
19663 SARATOGA SPRINGS PL
ASHBURN, VA 20147
22554 FOREST RUN DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,185,000
5 bd   
4 ba  
1 half ba
   4,660 SQFT
22554 FOREST RUN DR
ASHBURN, VA 20148
22242 RIVANNA SHORE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,113,950
4 bd   
3 ba  
2 half ba
   3,296 SQFT
22242 RIVANNA SHORE TER
ASHBURN, VA 20148
43045 ASHLEY HEIGHTS CIR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,100,000
4 bd   
4 ba  
1 half ba
   4,716 SQFT
43045 ASHLEY HEIGHTS CIR
ASHBURN, VA 20148
22256 RIVANNA SHORE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,084,950
3 bd   
2 ba  
3 half ba
   3,400 SQFT
22256 RIVANNA SHORE TER
ASHBURN, VA 20148
23181 HANWORTH ST ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,050,000
4 bd   
4 ba  
1 half ba
   4,456 SQFT
23181 HANWORTH ST
ASHBURN, VA 20148
22260 RIVANNA SHORE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$1,024,950
3 bd   
3 ba  
2 half ba
   3,296 SQFT
22260 RIVANNA SHORE TER
ASHBURN, VA 20148
19716 FAR HILLS CT ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$990,000
5 bd   
3 ba  
1 half ba
   6,234 SQFT
19716 FAR HILLS CT
ASHBURN, VA 20147
42369 MORELAND POINT CT ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$975,000
4 bd   
4 ba  
1 half ba
   4,656 SQFT
42369 MORELAND POINT CT
ASHBURN, VA 20148
22139 PENELOPE HEIGHTS TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$958,950
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,900 SQFT
22139 PENELOPE HEIGHTS TER
ASHBURN, VA 20148
43435 CROSON LN ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$955,950
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,775 SQFT
43435 CROSON LN
ASHBURN, VA 20148
43431 CROSON LN #100 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$947,950
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,775 SQFT
43431 CROSON LN #100
ASHBURN, VA 20148
20373 MEDALIST DR ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$925,000
5 bd   
4 ba  
1 half ba
   5,445 SQFT
20373 MEDALIST DR
ASHBURN, VA 20147
43404 FIFEVILLE SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$900,950
3 bd   
2 ba  
3 half ba
   2,900 SQFT
43404 FIFEVILLE SQ
ASHBURN, VA 20148
22458 PHILANTHROPIC DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$900,000
5 bd   
4 ba  
1 half ba
   3,710 SQFT
22458 PHILANTHROPIC DR
ASHBURN, VA 20148
43877 STEWART GAP TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$899,950
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,222 SQFT
43877 STEWART GAP TER
ASHBURN, VA 20147
42866 LINDSEY HEIGHTS PL ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$899,900
5 bd   
3 ba  
2 half ba
   4,258 SQFT
42866 LINDSEY HEIGHTS PL
ASHBURN, VA 20148
20198 AZTEC CT ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$899,900
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   4,017 SQFT
20198 AZTEC CT
ASHBURN, VA 20147
42548 ASH TREE DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$899,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   4,676 SQFT
42548 ASH TREE DR
ASHBURN, VA 20148
20844 CARDIFF CT ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$895,000
6 bd   
3 ba  
1 half ba
   4,592 SQFT
20844 CARDIFF CT
ASHBURN, VA 20147
43879 HANES HALL TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$885,950
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   3,206 SQFT
43879 HANES HALL TER
ASHBURN, VA 20147
22143 PENELOPE HEIGHTS TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$872,950
3 bd   
2 ba  
3 half ba
   2,350 SQFT
22143 PENELOPE HEIGHTS TER
ASHBURN, VA 20148
44709 ELLSWORTH TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$869,000
3 bd   
2 ba  
3 half ba
   2,904 SQFT
44709 ELLSWORTH TER
ASHBURN, VA 20147
42745 LITTLEHALES TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$857,166
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,825 SQFT
42745 LITTLEHALES TER
ASHBURN, VA 20148
42068 CREIGHTON RD ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$849,537
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,915 SQFT
42068 CREIGHTON RD
ASHBURN, VA 20148
43847 AMITY PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$849,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   4,077 SQFT
43847 AMITY PL
ASHBURN, VA 20147
42048 CREIGHTON RD ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$844,900
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   3,201 SQFT
42048 CREIGHTON RD
ASHBURN, VA 20148
43028 BROOKTON WAY ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$834,900
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,596 SQFT
43028 BROOKTON WAY
ASHBURN, VA 20147
43421 FIFEVILLE SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$832,950
3 bd   
2 ba  
3 half ba
   2,350 SQFT
43421 FIFEVILLE SQ
ASHBURN, VA 20148
42387 NELSONVILLE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$832,569
3 bd   
3 ba  
2 half ba
   2,887 SQFT
42387 NELSONVILLE TER
ASHBURN, VA 20148
22278 CORNERSTONE CROSSING TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$825,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,353 SQFT
22278 CORNERSTONE CROSSING TER
ASHBURN, VA 20148
43442 CROSON LN #400 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$815,950
1 bd   
1 ba
   2,232 SQFT
43442 CROSON LN #400
ASHBURN, VA 20148
20254 ORDINARY PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$810,000
4 bd   
4 ba
   3,570 SQFT
20254 ORDINARY PL
ASHBURN, VA 20147
20116 BANDON DUNES CT ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$800,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,842 SQFT
20116 BANDON DUNES CT
ASHBURN, VA 20147
43442 CROSON LN #300 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$785,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,232 SQFT
43442 CROSON LN #300
ASHBURN, VA 20148
21262 SMOKEHOUSE CT ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$775,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,376 SQFT
21262 SMOKEHOUSE CT
ASHBURN, VA 20147
43931 GLENHAZEL DR ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$774,999
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   3,670 SQFT
43931 GLENHAZEL DR
ASHBURN, VA 20147
44302 LADIESBURG PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$750,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,293 SQFT
44302 LADIESBURG PL
ASHBURN, VA 20147
20870 MEDIX RUN PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$749,900
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,129 SQFT
20870 MEDIX RUN PL
ASHBURN, VA 20147
20286 DOSWELL PL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$749,000
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   3,229 SQFT
20286 DOSWELL PL
ASHBURN, VA 20147
22270 SIMS TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$739,900
4 bd   
3 ba  
2 half ba
   2,860 SQFT
22270 SIMS TER
ASHBURN, VA 20148
42980 PASCALE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$739,000
3 bd   
4 ba  
1 half ba
   4,860 SQFT
42980 PASCALE TER
ASHBURN, VA 20148
43119 SHORE SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$735,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,926 SQFT
43119 SHORE SQ
ASHBURN, VA 20148
21260 PARK GROVE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$725,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,201 SQFT
21260 PARK GROVE TER
ASHBURN, VA 20147
21594 MERION ST ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$724,900
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,775 SQFT
21594 MERION ST
ASHBURN, VA 20147
43237 CLARENDON SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$709,900
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,445 SQFT
43237 CLARENDON SQ
ASHBURN, VA 20148
42362 ZENITH TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$709,437
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,122 SQFT
42362 ZENITH TER
ASHBURN, VA 20148
43904 HANES HALL ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$699,995
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,953 SQFT
43904 HANES HALL
ASHBURN, VA 20147
22746 LAMOREAUX LANDING SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$699,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,905 SQFT
22746 LAMOREAUX LANDING SQ
ASHBURN, VA 20148
22330 ROANOKE RISE TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$696,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,400 SQFT
22330 ROANOKE RISE TER
ASHBURN, VA 20148
22556 WINDSOR LOCKS SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$690,000
4 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,738 SQFT
22556 WINDSOR LOCKS SQ
ASHBURN, VA 20148
43327 JOHN MICHAEL TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$689,900
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,312 SQFT
43327 JOHN MICHAEL TER
ASHBURN, VA 20148
23540 NEERSVILLE CORNER TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$685,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,670 SQFT
23540 NEERSVILLE CORNER TER
ASHBURN, VA 20148
20066 VALHALLA SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$685,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,292 SQFT
20066 VALHALLA SQ
ASHBURN, VA 20147
0 GLENMONT TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$684,990
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,347 SQFT
0 GLENMONT TER
ASHBURN, VA 20147
43323 JOHN MICHAEL TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$674,900
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,500 SQFT
43323 JOHN MICHAEL TER
ASHBURN, VA 20148
42976 NASHUA ST ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$670,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,572 SQFT
42976 NASHUA ST
ASHBURN, VA 20147
23530 NEERSVILLE CORNER TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$669,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,672 SQFT
23530 NEERSVILLE CORNER TER
ASHBURN, VA 20148
44691 WELLFLEET DR #208 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$659,900
2 bd   
2 ba
   1,474 SQFT
44691 WELLFLEET DR #208
ASHBURN, VA 20147
23526 NEERSVILLE CORNER TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$655,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,672 SQFT
23526 NEERSVILLE CORNER TER
ASHBURN, VA 20148
20432 MIDDLEBURY ST ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$650,000
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,984 SQFT
20432 MIDDLEBURY ST
ASHBURN, VA 20147
22509 NORWALK SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$650,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,164 SQFT
22509 NORWALK SQ
ASHBURN, VA 20148
23534 NEERSVILLE CORNER TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$649,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,672 SQFT
23534 NEERSVILLE CORNER TER
ASHBURN, VA 20148
43536 CENTERGATE DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$649,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,400 SQFT
43536 CENTERGATE DR
ASHBURN, VA 20148
44691 WELLFLEET DR #507 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$649,900
2 bd   
2 ba
   1,474 SQFT
44691 WELLFLEET DR #507
ASHBURN, VA 20147
22580 WELBORNE MANOR SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$645,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,536 SQFT
22580 WELBORNE MANOR SQ
ASHBURN, VA 20148
43432 APPLE ORCHARD SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$639,900
4 bd   
4 ba  
1 half ba
   2,080 SQFT
43432 APPLE ORCHARD SQ
ASHBURN, VA 20148
20064 NORTHVILLE HILLS TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$637,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,757 SQFT
20064 NORTHVILLE HILLS TER
ASHBURN, VA 20147
44691 WELLFLEET DR #407 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$632,900
2 bd   
2 ba
   1,474 SQFT
44691 WELLFLEET DR #407
ASHBURN, VA 20147
44031 FLORENCE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$632,500
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,329 SQFT
44031 FLORENCE TER
ASHBURN, VA 20147
45001 GRADUATE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$630,000
4 bd   
3 ba  
2 half ba
   2,360 SQFT
45001 GRADUATE TER
ASHBURN, VA 20147
44031 FLORENCE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$627,500
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,329 SQFT
44031 FLORENCE TER
ASHBURN, VA 20147
43700 BALMORAL TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$625,000
4 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,434 SQFT
43700 BALMORAL TER
ASHBURN, VA 20147
18 GOLDEN EMBERS (WHEELER II) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$619,990
3 bd   
3 ba
   2,148 SQFT
18 GOLDEN EMBERS (WHEELER II) SQ
ASHBURN, VA 20148
44732 TIVERTON SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$615,000
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,678 SQFT
44732 TIVERTON SQ
ASHBURN, VA 20147
45012 GRADUATE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$615,000
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,000 SQFT
45012 GRADUATE TER
ASHBURN, VA 20147
44262 MARCHAND LN ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$614,950
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   3,000 SQFT
44262 MARCHAND LN
ASHBURN, VA 20147
21245 LONDON BRIDGE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$599,900
3 bd   
2 ba  
4 half ba
   2,510 SQFT
21245 LONDON BRIDGE TER
ASHBURN, VA 20147
20114 PRAIRIE DUNES TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$599,900
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,480 SQFT
20114 PRAIRIE DUNES TER
ASHBURN, VA 20147
44691 WELLFLEET DR #408 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$599,900
2 bd   
2 ba
   1,474 SQFT
44691 WELLFLEET DR #408
ASHBURN, VA 20147
23630 HAVELOCK WALK TER #321 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$595,000
3 bd   
2 ba
   1,906 SQFT
23630 HAVELOCK WALK TER #321
ASHBURN, VA 20148
16 GOLDEN EMBERS (OTIS) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$594,990
3 bd   
2 ba
   2,150 SQFT
16 GOLDEN EMBERS (OTIS) SQ
ASHBURN, VA 20148
23145 DUNLOP HEIGHTS TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$589,950
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,641 SQFT
23145 DUNLOP HEIGHTS TER
ASHBURN, VA 20148
21369 TWAIN TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$580,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,520 SQFT
21369 TWAIN TER
ASHBURN, VA 20147
0 NEWFOUNDLAND SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$579,990
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,346 SQFT
0 NEWFOUNDLAND SQ
ASHBURN, VA 20147
4 GOLDEN EMBERS (MILES) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$577,990
3 bd   
2 ba
   2,055 SQFT
4 GOLDEN EMBERS (MILES) SQ
ASHBURN, VA 20148
43794 TRAJANS COLUMN TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$575,000
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,197 SQFT
43794 TRAJANS COLUMN TER
ASHBURN, VA 20148
43664 SAINT HELENA TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$575,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,172 SQFT
43664 SAINT HELENA TER
ASHBURN, VA 20147
21025 ROCKY KNOLL SQ #206 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$569,000
3 bd   
2 ba
   1,788 SQFT
21025 ROCKY KNOLL SQ #206
ASHBURN, VA 20147
8 GOLDEN EMBERS (WALKER II) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$567,990
3 bd   
2 ba
   1,977 SQFT
8 GOLDEN EMBERS (WALKER II) SQ
ASHBURN, VA 20148
21783 LADYSLIPPER SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$565,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,229 SQFT
21783 LADYSLIPPER SQ
ASHBURN, VA 20147
23461 BELVOIR WOODS TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$565,000
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,492 SQFT
23461 BELVOIR WOODS TER
ASHBURN, VA 20148
22578 OCEAN CLIFF SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$565,000
4 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,842 SQFT
22578 OCEAN CLIFF SQ
ASHBURN, VA 20148
22411 CLAUDE MOORE DR ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$562,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,525 SQFT
22411 CLAUDE MOORE DR
ASHBURN, VA 20148
43553 CHARITABLE ST ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$561,950
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,525 SQFT
43553 CHARITABLE ST
ASHBURN, VA 20148
6 GOLDEN EMBERS (TUFTS II) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$559,990
2 bd   
2 ba
   1,814 SQFT
6 GOLDEN EMBERS (TUFTS II) SQ
ASHBURN, VA 20148
44419 MALTESE FALCON SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$550,000
3 bd   
3 ba
   2,118 SQFT
44419 MALTESE FALCON SQ
ASHBURN, VA 20147
44734 TIVERTON SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$549,000
2 bd   
2 ba
   1,782 SQFT
44734 TIVERTON SQ
ASHBURN, VA 20147
44401 MALTESE FALCON SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$545,000
3 bd   
3 ba
   2,118 SQFT
44401 MALTESE FALCON SQ
ASHBURN, VA 20147
21758 HARROUN TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$545,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,842 SQFT
21758 HARROUN TER
ASHBURN, VA 20147
44095 GALA CIR ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$544,000
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   2,111 SQFT
44095 GALA CIR
ASHBURN, VA 20147
12 GOLDEN EMBERS (DUNBAR) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$539,990
2 bd   
2 ba
   1,695 SQFT
12 GOLDEN EMBERS (DUNBAR) SQ
ASHBURN, VA 20148
22464 MAISON CARREE SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$539,900
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,161 SQFT
22464 MAISON CARREE SQ
ASHBURN, VA 20148
43327 FOYT TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$539,899
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,866 SQFT
43327 FOYT TER
ASHBURN, VA 20147
0 NEWFOUNDLAND SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$533,120
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,574 SQFT
0 NEWFOUNDLAND SQ
ASHBURN, VA 20147
0 NEWFOUNDLAND SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$529,990
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,574 SQFT
0 NEWFOUNDLAND SQ
ASHBURN, VA 20147
43793 SUNSET TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$525,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   2,102 SQFT
43793 SUNSET TER
ASHBURN, VA 20147
21726 KINGS CROSSING TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$524,999
3 bd   
2 ba  
2 half ba
   1,969 SQFT
21726 KINGS CROSSING TER
ASHBURN, VA 20147
20241 BROOKVIEW SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$520,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,886 SQFT
20241 BROOKVIEW SQ
ASHBURN, VA 20147
43777 STUBBLE CORNER SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$509,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,836 SQFT
43777 STUBBLE CORNER SQ
ASHBURN, VA 20147
43781 STUBBLE CORNER SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$499,990
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,740 SQFT
43781 STUBBLE CORNER SQ
ASHBURN, VA 20147
42887 LITTLEHALES TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$499,900
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,253 SQFT
42887 LITTLEHALES TER
ASHBURN, VA 20148
43811 STUBBLE CORNER SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$499,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,740 SQFT
43811 STUBBLE CORNER SQ
ASHBURN, VA 20147
14 GOLDEN EMBERS (MORGAN) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$489,990
2 bd   
2 ba
   1,298 SQFT
14 GOLDEN EMBERS (MORGAN) SQ
ASHBURN, VA 20148
20488 MILBRIDGE TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$485,000
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,500 SQFT
20488 MILBRIDGE TER
ASHBURN, VA 20147
21079 TYLER TOO TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$480,000
4 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,879 SQFT
21079 TYLER TOO TER
ASHBURN, VA 20147
20 GOLDEN EMBERS (BRITTAN) SQ ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$479,990
2 bd   
2 ba
   1,280 SQFT
20 GOLDEN EMBERS (BRITTAN) SQ
ASHBURN, VA 20148
43831 KINGSTON STATION TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$479,900
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   2,684 SQFT
43831 KINGSTON STATION TER
ASHBURN, VA 20148
21068 CORNERPOST SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$479,000
3 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,852 SQFT
21068 CORNERPOST SQ
ASHBURN, VA 20147
44263 LITCHFIELD TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$465,000
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,648 SQFT
44263 LITCHFIELD TER
ASHBURN, VA 20147
23235 MILLTOWN KNOLL SQ #105 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$464,900
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,508 SQFT
23235 MILLTOWN KNOLL SQ #105
ASHBURN, VA 20148
44496 POTTER TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$460,000
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,660 SQFT
44496 POTTER TER
ASHBURN, VA 20147
43748 CLEMENS TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$450,000
3 bd   
2 ba  
2 half ba
43748 CLEMENS TER
ASHBURN, VA 20147
43047 STUARTS GLEN TER #102 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$449,900
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,439 SQFT
43047 STUARTS GLEN TER #102
ASHBURN, VA 20148
23542 HOPEWELL MANOR TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$439,900
3 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,625 SQFT
23542 HOPEWELL MANOR TER
ASHBURN, VA 20148
20427 CHETWOOD TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$439,900
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,652 SQFT
20427 CHETWOOD TER
ASHBURN, VA 20147
42658 ALICIA TER ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$430,000
2 bd   
2 ba  
1 half ba
   1,364 SQFT
42658 ALICIA TER
ASHBURN, VA 20148
20620 HOPE SPRING TER #403 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$425,000
2 bd   
2 ba
   1,347 SQFT
20620 HOPE SPRING TER #403
ASHBURN, VA 20147
44080 FERNCLIFF TER ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$409,000
2 bd   
3 ba  
1 half ba
   1,540 SQFT
44080 FERNCLIFF TER
ASHBURN, VA 20147
20505 LITTLE CREEK TER #302 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$399,990
2 bd   
2 ba
   1,367 SQFT
20505 LITTLE CREEK TER #302
ASHBURN, VA 20147
44485 CHAMBERLAIN TER #200 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$398,000
2 bd   
2 ba
   1,765 SQFT
44485 CHAMBERLAIN TER #200
ASHBURN, VA 20147
44465 CHAMBERLAIN TER #305 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$379,000
2 bd   
2 ba
   1,612 SQFT
44465 CHAMBERLAIN TER #305
ASHBURN, VA 20147
20931 CEDARPOST SQ #302 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$368,500
3 bd   
2 ba
   1,232 SQFT
20931 CEDARPOST SQ #302
ASHBURN, VA 20147
43579 PATCHING POND SQ ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$337,000
2 bd   
2 ba
   1,008 SQFT
43579 PATCHING POND SQ
ASHBURN, VA 20147
43300 MARYMOUNT TER #301 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$335,000
2 bd   
2 ba
   1,154 SQFT
43300 MARYMOUNT TER #301
ASHBURN, VA 20147
42531 ROCKROSE SQUARE #102 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$329,900
2 bd   
2 ba
   1,099 SQFT
42531 ROCKROSE SQUARE #102
ASHBURN, VA 20148
42435 HOLLYHOCK TER #202 ASHBURN VA 20148
ACTIVE
$325,000
2 bd   
2 ba
   1,156 SQFT
42435 HOLLYHOCK TER #202
ASHBURN, VA 20148
20332 BEECHWOOD TER #203 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$319,900
2 bd   
2 ba
   1,121 SQFT
20332 BEECHWOOD TER #203
ASHBURN, VA 20147
21023 TIMBER RIDGE TER #302 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$303,000
2 bd   
2 ba
   1,019 SQFT
21023 TIMBER RIDGE TER #302
ASHBURN, VA 20147
20991 TIMBER RIDGE TER #201 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$274,900
2 bd   
1 ba
   925 SQFT
20991 TIMBER RIDGE TER #201
ASHBURN, VA 20147
21029 TIMBER RIDGE TER #102 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$259,994
2 bd   
1 ba
   925 SQFT
21029 TIMBER RIDGE TER #102
ASHBURN, VA 20147
20977 TIMBER RIDGE TER #101 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$239,900
1 bd   
1 ba
   747 SQFT
20977 TIMBER RIDGE TER #101
ASHBURN, VA 20147
21013 TIMBER RIDGE TER #201 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$227,000
1 bd   
1 ba
   737 SQFT
21013 TIMBER RIDGE TER #201
ASHBURN, VA 20147
20960 TIMBER RIDGE TER #203 ASHBURN VA 20147
ACTIVE
$199,500
1 bd   
1 ba
   737 SQFT
20960 TIMBER RIDGE TER #203
ASHBURN, VA 20147
Database last updated  09/23/2021 02:46 PM
 
For Sale Listings
Find a Home
Minimum Sale Price
Maximum Sale Price
Search powered by
© Bright MLS. All rights reserved.
Listings provided by Bright MLS from various brokers who participate in IDX (Internet Data Exchange). Information deemed reliable but not guaranteed.

THE BILL DAVIS TEAM
CENTURY 21 New Millenium
4437 Brookfield Corporate Drive
Suite 110
Chantilly, VA 20151
Direct:
Copyright © 2021. Bill Davis Team Real Estate
Copyright © 2021. Bill Davis Team Real Estate
 
Powered by ListingsToGo™